06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Praktijk informatie

Beroepscode

Voor BIG-geregistreerde Psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten, welke is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft een nieuwe (geactualiseerde) Beroepscode voor psychotherapeuten uitgebracht. De nieuwe code geldt vanaf 1 mei 2018 voor alle psychotherapeuten die lid zijn van de NVP. Op de website van de NVP kunt u de Beroepscode lezen.

https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/beroepscode

Klacht

U ontvangt per email na de intakefase een folder waarin mijn klachtenregeling beschreven staat. Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken met uw Psychotherapeut. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak – achteraf – juist veel op te leveren. 

In sommige gevallen kan het zo zijn dat wij er samen niet uitkomen. In die gevallen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken van de NVP. Op de website van de NVP kunt u de klachtenregeling inzien. 

https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Door middel van het Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoede zorg. Het Kwaliteitsstatuut van ColonnaConsults ligt ter inzage in de praktijk.

Privacystatement

Via deze link kunt u zien hoe uw gegevens verwerkt worden.