06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Eerste gesprek

Het eerste gesprek, de intake duurt gemiddeld 1 tot maximaal 1,5 uur. Voor relatie- of gezinstherapie waarbij u samen komt, kunt u uitgaan van 2 uur. U kunt het gesprek beschouwen als een eerste kennismaking, waarbij u wellicht nog niet uw complete verhaal kwijt zult kunnen. Dit gesprek dient er toe een inschatting te maken van uw klachten, wensen en doelen, maar ook om te ervaren of het ‘klikt’. 

Ik zal u aan het begin van het gesprek inschrijven en vragen om uw verwijzing en een kopie van uw zorgverzekeringspasje. Ook zal ik u vragen om een geldig identiteitsbewijs te laten zien. 

Tijdens de vervolggesprekken na de intakefase, zal ik samen met u komen tot een behandelplan. Een behandelplan is de ‘koers’ waar we ons binnen uw behandeling op zullen richten. Een behandelplan is dynamisch en wordt aangepast indien wenselijk. 

Mocht uit het eerste gesprek blijken dat ik u niet van dienst kan zijn, zal ik dat meteen kenbaar maken. Ik kan u eventueel doorverwijzen naar een meer passende setting.

psychotherapie_amsterdam_praktijk