06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Kosten en vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Hierbij gelden voorwaarden die de zorgverzekeraars opstellen. Zo heeft u in elk geval een verwijzing nodig voor Specialistische GGZ van uw huisarts.

De praktijk levert voornamelijk verzekerde zorg. Dat wil zeggen dat er contracten zijn afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland. Met Menzis en ONVZ zijn geen contracten afgesloten. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo is ONVZ van mening dat zij reeds voldoende zorg hebben ingekocht voor hun klanten in 2022. 

 

 

 

psychotherapie_amsterdam