06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Kosten en vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Hierbij gelden voorwaarden die de zorgverzekeraars opstellen. Zo heeft u in elk geval een verwijzing nodig voor Specialistische GGZ van uw huisarts. Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Hoeveel u precies vergoed krijgt hangt daarom af van uw specifieke polis (restitutie of natura). Bij een restitutiepolis heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. In het geval van een naturapolis, heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding variërend van 50% tot 90%. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en kunt u nagaan door de volgende vraag te stellen: ‘Hoeveel procent van de kosten van on-gecontracteerde Specialistische GGZ-zorg krijg ik vergoed?’

De kosten van uw behandeling wordt vastgesteld door de zorgverzekeraars zelf.

Er is geen maximum aantal gesprekken vastgesteld binnen de Specialistische zorg. Alle behandelingen vinden tijdens kantooruren plaats.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico over het jaar waarin de behandeling start, aan uw zorgverzekeraar.

U kunt, bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen, ervoor kiezen om een aantal sessies zelf te bekostigen. Hieronder vindt u mijn tarieven.

Een consult van 60 minuten kost 100 euro.
Een consult van 45 minuten kost 90 euro.

No shows; afspraken die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden volledig bij u in rekening gebracht conform bovenstaande tarieven. Zorgverzekeraars vergoeden geen gemiste en/of te laat geannuleerde afspraken. 

Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

Let op! Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het markconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZA-tarief, welke ik reken. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.