06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Werkwijze

Werken met bezieling en kennis is voor mij van groot belang. Op deze manier kan ik mijn cliënten motiveren tot groei en mogelijke verandering. Door me zo goed mogelijk in te leven, inzichtgevende vragen te stellen, effectieve interventies te verrichten, respect te tonen voor verschil, transparant te werken en cliënten zoveel mogelijk hun eigen herstelproces te laten sturen, kunnen zij inzicht verkrijgen in eigen, (soms destructieve) patronen en ze ombuigen naar neutrale of juist nuttige patronen. Van belang is dat u kunt zijn wie u werkelijk bent. 

Ik kijk naar hoe klachten zich hebben ontwikkeld, welke functie deze heeft in het hier-en-nu en hoe er beweging kan plaatsvinden op een manier die u recht doet. Wij mensen leven altijd in relatie tot anderen, onze naasten. Ons gezin van herkomst, onze relatie ermee en onze ervaringen in het verleden hebben invloed op ons emotionele welzijn en functioneren in het huidige leven. Het kan daarom zinvol zijn uw naasten en/of familieleden te betrekken bij de behandeling. Mijn ervaring is dat behandelingen effectiever verlopen, als u actief gesteund wordt door hen. 

Ik geloof niet zozeer in structureel opgelegde huiswerkopdrachten of strak geregisseerde behandelwijzen, maar eerder dat de ‘magie’ die in de spreekkamer, tussen therapeut en cliënt in het contact plaatsvindt, zal doorwerken in het dagelijkse leven van de betrokken personen. Mijn benadering is integraal, steunend en liefdevol confronterend te noemen, waarbij altijd plaats is voor humor.